kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Zakres świadczonych usług

Zakres świadczonych usług

ZAKRES SWIADCZONYCH USŁUG

- administracja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków,
- opracowanie planów i programów rozbudowy urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych w Celu zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
- ujmowanie, uzdatnianie, zakup i dostarczenie wody oraz eksploatacji urządzeń niezbędnych dla tej działalności,
- zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody,
- nadzór i kontrola nad jakością odprowadzanych ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno- prawnym,
- konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych,
- wykonanie usług w zakresie podłączeń odbiorców do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wod. – kan.,
- opiniowanie planów zagospodarowania i projektów technicznych,
- zawieranie umów z odbiorcami wody oraz z dostawcami ścieków,
- pobieranie opłat od odbiorców wody i dostawcy ścieków,
- naprawa i legalizacji wodomierzy,
- instalacja wodomierzy,
- świadczenie usług remontowych i inwestycyjnych na potrzeby innych jednostek lub osób fizycznych,
- zaopatrzenie w energię cieplną oraz gaz,
- administracja i zarządzanie cmentarzem,
- wykonywanie zadań Urzędu Miasta i Gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lipsko,
- prowadzenie składowisk odpadów i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- odpłatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu.

 

Opublikowane przez: Józef Sosnowski | Autor: Monika Gorzelana | Data wprowadzenia: 2016-09-29 14:26:57 | Data modyfikacji: 2016-09-30 10:48:52.
Data wprowadzenia: 2016-09-29 14:26:57
Data modyfikacji: 2016-09-30 10:48:52
Autor: Monika Gorzelana
Opublikowane przez: Józef Sosnowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu