kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Informacje o jednostce

Informacje o jednostce

Lipskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Nr VI/43/92 Rady Miasta i Gminy w Lipsku z dnia 16 grudnia 1992r. Zgodnie z obowiązującym statutem przyjętym Uchwałą Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 października 2012r. wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury i posiada osobowość prawną.
Instytucja realizuje swoje zadania w różnych obszarach kultury prowadząc wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców. Pełni ważną funkcję
w aktywizacji i integracji lokalnego społeczeństwa, realizując szereg lokalnych inicjatyw promujących miasto i gminę Lipsko . Wśród wielu kierunków działań ważne miejsce zajmuje upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie różnych osiągnięć ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego Powiśla.
Istotnym przesłaniem jest upowszechnianie i organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży w dziedzinach teatru, plastyki, muzyki, tańca, ekologii itp. poprzez stałe zajęcia w tym zakresie. Głównym celem prowadzonych zajęć jest wychodzenie naprzeciw zainteresowaniom, rozwój  i  doskonalenie umiejętności oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i  młodzieży.
Centrum organizuje różnorodne formy aktywności artystycznej: koncerty, festiwale, konkursy, spektakle, warsztaty, przeglądy, imprezy plenerowe, pokazy, wystawy, akcje feryjne i wakacyjne, spotkania autorskie adresowane do szerokiego grona odbiorców.
Do najważniejszych cyklicznych imprez organizowanych przez LCK należą:
Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Jarmark Wielkanocny
Tydzień Bibliotek
Przegląd Twórczości Scenicznej LCK „Talenty”
Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle
Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
Artystyczne Spotkania dla Dzieci i Młodzieży „Wyspa Sztuki”
Dni Lipska
Lipskie Spotkania z Książką
Biesiada ludowa „Z tradycją przy biesiadnym stole”
Przegląd Twórczości Ekologicznej „Eko-Song”
Konkurs Recytatorski „Kreować głosem”
Jarmark Bożonarodzeniowy
Wieczory Sztuk
Podejmowanymi działaniami Lipskie Centrum Kultury wypracowało model instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego w naszym regionie, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury.

 

Opublikowane przez: Izabela Ronduda | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:47:31.
Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:47:31
Opublikowane przez: Izabela Ronduda
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu