kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Informacja o jednostce

Informacja o jednostce

Misja szkoły:
My nauczyciele, PSP w Lipsku pragniemy wychować młodzież szczęśliwą, wrażliwą, samodzielną, aktywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby innych, umiejącą odróżniać dobro od zła, odpowiedzialną, szanującą tradycję i kulturę swojej szkoły, regionu, Polski i Europy. Dążymy do tego, by nasi uczniowie, kiedy dorosną potrafili kreować otaczającą ich rzeczywistość. Niech stawiają pytania: Dlaczego? I w jakim celu? I niech znajdują odpowiedź. W szkole wspólnie tworzymy warunki do nabywania i rozwijania kluczowych kompetencji w dziedzinie: uczenia się, myślenia, poszukiwania, działania, doskonalenia, komunikowania się, współpracy. Kompetencje te uzyskują uczniowie poprzez przemyślane i zjednoczone działania wszystkich nauczycieli, społeczności uczniowskiej i sojuszników szkoły.

 

W roku szkolnym 2016/2017 do naszej szkoły uczęszcza 315 uczniów, w tym w klasach I - III - 153 uczniów, a w klasach IV -VI - 162 uczniów. Łączna liczba oddziałów - 16.

W placówce zatrudnionych jest 37 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi i administarcji.

 

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kosterna | Autor: Elżbieta Kosterna | Data wprowadzenia: 2015-12-14 14:04:08 | Data modyfikacji: 2016-09-21 13:47:15.
Data wprowadzenia: 2015-12-14 14:04:08
Data modyfikacji: 2016-09-21 13:47:15
Autor: Elżbieta Kosterna
Opublikowane przez: Elżbieta Kosterna
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu