kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 41 ustawy o systemie oświaty.

 

Grono pedagogiczne:

mgr Kulpińska Grażyna – dyrektor, nauczyciel muzyki
mgr Pastuszka Maria – w – ce dyrektor, nauczyciel chemii, matematyki
mgr Bojek Renata – nauczyciel nauczania zintegrowanego
mgr Drężek Joanna – nauczyciel nauczania zintegrowanego
mgr Karolik Małgorzata – nauczyciel nauczania zintegrowanego
mgr Lichota Bożena – nauczyciel nauczania zintegrowanego
mgr Czerwonka Marianna – nauczyciel matematyki, przyrody
mgr Krukowska Hanna – nauczyciel historii, bibliotekarz
mgr Fajdek Magdalena – nauczyciel matematyki. Obecnie na urlopie macierzyńskim
mgr Potrząsaj Katarzyna – nauczyciel w-f, świetlicy, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
mgr Śmieciuch Sławomir – nauczyciel techniki, informatyki
mgr Węgłowska Renata – nauczyciel j. angielskiego
mgr Wojdygo Marek – nauczyciel w-f
mgr Wójcicka Małgorzata – nauczyciel j. polskiego
mgr Gibała – Kot Małgorzata – logopeda (obecnie: urlop macierzyński)
mgr Katarzyna Łojek – nauczyciel plastyki
mgr Bugaj Halina – nauczyciel katecheta
mgr Góralska Halina – pedagog

mgr Joanna Krasińska – nauczyciel j. angielskiego
mgr Prokop Justyna – nauczyciel biologii, przyrody, WDŻ, świetlicy
mgr Stępnik Jerzy – nauczyciel matematyki, fizyki
mgr Rabiniak Grażyna – nauczyciel j. polskiego (obecnie: zas. reh.)
mgr Wolski Arkadiusz –nauczyciel katecheta
mgr Jabłoński Michał – nauczyciel w-f, EDB
mgr Zbroś Agnieszka – nauczyciel historii, WOS (obecnie: urlop macierzyński)
mgr Anna Bajkowska – nauczcyiel j. polskiego (zast.)

mgr Marta Nowotnik – logopeda (zast.)

 

Opublikowane przez: PSPKK - Imię PSPKK - Nazwisko | Autor: Aneta Wróblewska | Data wprowadzenia: 2015-12-09 13:45:09 | Data modyfikacji: 2016-09-19 13:47:06.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-12-09 13:45:09
Data modyfikacji: 2016-09-19 13:47:06
Autor: Aneta Wróblewska
Opublikowane przez: PSPKK - Imię PSPKK - Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu