kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności

Informacje o działalności przedszkola w roku szkolnym 2015/16
Wszystkie uroczystości zaplanowane odbyły się zgodnie z harmonogramem.
W minionym roku szkolnym realizowane były projekty edukacyjne rozwijające zainteresowania dzieci w każdej grupie wiekowej
W gr. Rybki 3l ,,Hodowla roślin ’’
W gr. Dinusie- 4l ,,Książka nasz przyjaciel’’
W gr. Słoneczka- 4-5l,,Słoneczka poznają zawody’’
W gr. Pszczółki i Jagódki 6-5-4l,,Jestem patriotą’’
W gr. Muminki 6-5l ,,Aktywizacja dzieci do zdrowego odżywiania się’’
W gr. Biedronki 4-3l program ,,Czyste powietrze wokół nas’’.
Wszystkie projekty rozwijały zainteresowania dzieci .
Zorganizowane zostały w przedszkolu w ramach wzajemnej rywalizacji w grupach konkursy :
Taneczny – I miejsce zajęła gr. Pszczółki
II miejsce gr. Dinusie
III miejsce gr. Rybki
Przegląd przedstawień teatralnych:
I miejsce gr. Słoneczka za przedstawienie ,,Księżniczka Brudaska’’
II miejsce gr. Dinusie -,,Ballada o uprzejmym rycerzu’’
III miejsce gr.,, Rybki ,,Owoce i warzywa”
Nasi wychowankowie odnieśli również sukcesy biorąc udział w konkursach środowiskowych organizowanych przez Lipskie Centrum Kultury.
Recytatorskim ,, Mój pierwszy konkurs recytatorski - 4 dz. zdobyła nagrodę i 3 wyróżnienia
W konkursie Ekosong w kategorii piosenka - zdobyły wyróżnienie
w kategorii grupa teatralna - zdobyły tytuł laureata
W XXXIII konkursie Małego Konkursu Recytatorskiego- zdobyły dyplom laureata, wyróżnienie oraz nagrodę w koncercie Laureatów w Radomiu.
W XX Przeglądzie Twórczości dziecięcej i młodzieżowej – I miejsce zdobycie statuetki( w kategorii teatr), w kategorii piosenka – wyróżnienie.
W konkursie na najładniejszą pisankę wielkanocną – zdobycie statuetki mistrza pisanki i wyróżnienie.
Dzieci raz w miesiącu oglądały przedstawienia teatralne w przedszkolu w wykonaniu artystów różnych agencji artystycznych.
W ramach współpracy ze środowiskiem dzieci z gr. Pszczółki ‘’wystąpiły z przedstawieniem jasełkowym w Domu Opieki Społecznej.
Nasi wychowankowie włączyły się w akcje charytatywne tj.:
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy- dzieci z gr. Dinusie , Jagódki, Pszczółki,- przygotowały program artystyczny.
W zbiórkę nakrętek dla hospicjum ,,Mały Książe ‘’w Lublinie
Uczestniczyły w pikniku na stadionie z okazji Dnia Dziecka.
Współpraca z rodzicami
Systematycznie informowano rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu poprzez zamieszczanie istotnych informacji na tablicach ogłoszeń dla rodziców i stronie internetowej. Przekaz jest skuteczny co skutkuje angażowaniem się rodziców do współpracy oraz brakiem negatywnych uwag. Rodzice zostali zapoznani z podstawą programową na zebraniach grupowych. Są również informowani o sukcesach dzieci i przedszkola poprzez zamieszczanie informacji, zdjęć, kserokopii dyplomów na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz poprzez stronę internetową . Rodzice uczestniczyli w zajęciach otwartych, adaptacyjnych, uroczystościach , konsultacjach indywidualnych z nauczycielkami i logopedą . Kierowano rodziców do specjalistów , poradni wspierających rozwój dziecka. Rodzice są włączani do organizowania codziennej pracy w grupie jak i wydarzeń , uroczystości ogólno przedszkolnych. Inicjatywy podejmowane razem z rodzicami na rzecz dzieci i przedszkola - wycieczka do Hula- parku w Radomiu – gr. Biedronki, ,,Dinusie’’, ,,Rybki’’
-wycieczka do Ćmielowa gr. Żabki
- wycieczka do Magicznych ogrodów gr. Jagódki
- ognisko z okazji zakończenia roku w gr. Jagódek
- festyn z okazji zakończenia roku dla wszystkich dzieci w plenerze.
5. Ocena realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku( rodzaje działań wynikających z wniosków ze sprawowanego nadzoru w ubiegłym roku).
1. Nie zmieniono arkuszy do badania gotowości szkolnej ponieważ nie zmieniono podręczników do pracy z dziećmi
2. Opracowano i zrealizowano 5 projektów
3.Rozwijano zainteresowania dzieci pracując metodą projektów a uzdolnienia - przygotowując dzieci do udziału w licznych konkursach.
4. Na zajęciach były wykorzystywane zakupione pomoce dydaktyczne a nauczycielki organizowały sytuacje dające dzieciom możliwość dokonywania samodzielnego wyboru.
6.Wnioski i rekomendacje dyrektora do pracy na nadchodzący rok szkolny 2016/17.
1. W dalszym ciągu należy rozwijać zainteresowania i uzdolnienia przedszkolaków poprzez organizowanie dodatkowych zajęć tzw. kół zainteresowań i uzdolnień .
2. W nadchodzącym roku szkolnym rozeznać potrzeby nauczycieli przedszkola odnośnie wspomagania nauczycieli. We współpracy z wydawnictwem MAC , WSiP i poradnią psychologiczną- pedagogiczną w Lipsku organizować w placówce szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej.
3. Pozyskać opinię o oczekiwaniach rodziców i pracy przedszkola
4. Wykorzystać koncepcję pracy podczas konstruowania rocznego planu pracy.
5. Zmodyfikować koncepcję pracy przedszkola w zakresie jej zgodności z celami ogólnymi nowej podstawy programowej i rodzicami ,tak aby mieli oni świadomość i poczucie jej współtworzenia.

 

 

Opublikowane przez: PLIP - Imię PLIP - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-09-30 12:29:35.
Data wprowadzenia: 2016-09-30 12:29:35
Opublikowane przez: PLIP - Imię PLIP - Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu