kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 41 ustawy o systemie oświaty.

 

Grono pedagogiczne:

mgr Kulpińska Grażyna – dyrektor, nauczyciel muzyki
mgr Pastuszka Maria – w – ce dyrektor, nauczyciel chemii, matematyki


mgr Krukowska Hanna – nauczyciel historii, bibliotekarz
mgr Potrząsaj Katarzyna – nauczyciel w-f, świetlicy, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
mgr Śmieciuch Sławomir – nauczyciel techniki, informatyki
mgr Węgłowska Renata – nauczyciel j. angielskiego
mgr Wojdygo Marek – nauczyciel w-f
mgr Katarzyna Łojek – nauczyciel plastyki
mgr Góralska Halina – pedagog
mgr Prokop Justyna – nauczyciel biologii, przyrody, WDŻ, świetlicy
mgr Stępnik Jerzy – nauczyciel matematyki, fizyki
mgr Rabiniak Grażyna – nauczyciel j. polskiego (obecnie: zas. rehab.)
mgr Wolski Arkadiusz –nauczyciel katecheta
mgr Cieślik – Baryła Anna –nauczyciel j. niemieckiego
mgr Jabłoński Michał – nauczyciel w-f, EDB
mgr Zbroś Agnieszka – nauczyciel historii, WOS (obecnie: urlop macierzyński)
mgr Smaga Aleksandra – nauczyciel geografii

 

Opublikowane przez: Gimn - Imię Gimn - Nazwisko | Autor: Aneta Wróblewska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 11:34:20 | Data modyfikacji: 2016-09-19 13:56:46.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-12-10 11:34:20
Data modyfikacji: 2016-09-19 13:56:46
Autor: Aneta Wróblewska
Opublikowane przez: Gimn - Imię Gimn - Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu