kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Informacja o jednostce

Informacja o jednostce

ROK szkolny 2016/2017


W bieżącym roku szkolnym do gimnazjum uczęszcza 48 uczniów, którzy uczą się w 3 oddziałach.

 

Opublikowane przez: Gimn - Imię Gimn - Nazwisko | Autor: Aneta Wróblewska | Data wprowadzenia: 2016-09-19 13:52:34.

ROK SZKOLNY 2015/2016


W tym roku szkolnym do naszej szkoły uczęszcza 205 uczniów, z czego:


- uczniowie przedszkola stanowią – 29 osób


- uczniowie szkoły podstawowej stanowią – 127 osób


- uczniowie gimnazjum stanowią – 49 osób


W ZPO - PG funkcjonuje 3 oddziały.


 

 

Opublikowane przez: Gimn - Imię Gimn - Nazwisko | Autor: Aneta Wróblewska | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:29:41.

Zalety szkoły:

dobra atmosfera szkoły, dobre relacje między uczniami, nauczycielami, rodzicami i dyrekcją,
zintegrowane zespoły klasowe,
samorządność i przestrzeganie praw ucznia,
równość szans wszystkich uczniów,
otwartość dla środowiska – posiadanie wielu sojuszników: rodzice, absolwenci, księża
wykwalifikowana, stała kadra pedagogiczna,
nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje,
liczne sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach na szczeblu gminy, powiatu,
99% uczniów uzyskuje promocję w przepisowym terminie,
25-32% uczniów uzyskuje promocję z wyróżnieniem,
dobra opinia o szkole w środowisku,
dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne,
szkoła bezpieczna – wolna od narkotyków i innych używek,

Cele i zadania realizowane w szkole:

Zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
Zapewnienia uczniom opieki pedagogicznej oraz pełnego bezpieczeństwa:
Umożliwianie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
Umożliwianie uczniom rozwoju talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.
Umożliwianie uczniom realizacji obowiązku szkolnego oraz kontrola jego spełniania.

Zadania są realizowane poprzez:

Prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Szczegółowy wykaz zajęć określa każdorazowo Projekt organizacji szkoły,
Umożliwienie korzystania ze sprzętu i pomocy będących w szkole oraz księgozbioru biblioteki,
Indywidualizację nauczania,
Prowadzenie świetlicy i stołówki szkolnej,
Organizowanie nauczania religii,
Współpracę z rodzicami, samorządem gminnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi organizacjami pozaszkolnymi,
Zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

 

Opublikowane przez: Gimn - Imię Gimn - Nazwisko | Autor: Aneta Wróblewska | Data wprowadzenia: 2015-02-25 11:15:25 | Data modyfikacji: 2015-12-09 13:59:59.

ROK SZKOLNY 2014/2015


W tym roku szkolnym do naszej szkoły uczęszcza 213 uczniów, z czego:


- uczniowie przedszkola stanowią – 42 osoby


- uczniowie szkoły podstawowej stanowią – 119 osoby


- uczniowie gimnazjum stanowią – 52 osoby


 


W roku szkolnym 2013/2014 do naszej szkoły uczęszcza 217 uczniów, z czego:


- uczniowie przedszkola stanowią – 46 osób


- uczniowie szkoły podstawowej stanowią – 108 osób


- uczniowie gimnazjum stanowią – 63 osób


Do naszej szkoły uczęszczają zarówno uczniowie dojeżdżający, jak i dochodzący

 

Opublikowane przez: Gimn - Imię Gimn - Nazwisko | Autor: Aneta Wróblewska | Data wprowadzenia: 2015-02-23 13:40:33 | Data modyfikacji: 2015-12-09 13:59:36.
Data wprowadzenia: 2015-02-23 13:40:33
Data modyfikacji: 2015-12-09 13:59:36
Autor: Aneta Wróblewska
Opublikowane przez: Gimn - Imię Gimn - Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu