kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Informacja o jednostce

Informacja o jednostce

1. Historia

Historia Gimnazjum w Lipsku rozpoczęła się uroczystą inauguracją roku szkolnego
1999/2000.

24 listopada 2001 roku nastąpiło oddanie do użytku nowej części budynku.

5 listopada 2004 roku szkoła przyjęła za swojego patrona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uroczystości uświetnili gości: ksiądz biskup Edward Materski - uczestnika Powstania Warszawskiego, Pani Barbara Wachowicz - badaczka narodowych dziejów, przyjaciele i znajomi patrona szkoły.

W latach 1999 - 2008 dyrektorem Gimnazjum był Pan Andrzej Białecki, zastępcą Pana Marek Miaz. Od 2008 roku funkcję dyrektora pełni Pani Magdalena Cieślak.

 

2. Tradycja

Tradycją naszego Gimnazjum jest organizacja wielu cyklicznych imprez. Od czasu nadania imienia szkoły corocznie organizowany jest Dzień Patrona, który ma na celu poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Na przełomie września i października uczniowie klas pierwszych składają uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Ślubują uczciwą pracą służyć pięknu, prawdzie i dobru, strzec honoru i dobrego imienia szkoły.

W ostatnim dniu przed przerwą świąteczną wystawiane są jasełka, odbywają się wigilie klasowe i wspólne dzielenie się opłatkiem.

Każdego roku organizowany jest wśród uczniów klas pierwszych wieloetapowy konkurs "Mądra Głowa", wyniku którego wyłoniony zostaje szkolny erudyta.

Jedną z tradycji szkoły jest organizacja powiatowego konkursu "Mistrz Ortografii", którego celem jest popularyzacja zasad ortografii i gramatyki języka polskiego.

Przed zakończeniem roku szkolnego klasy trzecie bawią się na balu gimnazjalnym, rozpoczynając tradycyjnym polonezem.

Z okazji Dnia Dziecka Rada Rodziców organizuje dla wszystkich uczniów wspólne grillowanie, w ofercie są też atrakcyjne pokazy, zawody sportowe oraz wycieczki.

 

3. Misja

Gimnazjum w Lipsku zapewnia uczniom wszechstronny rozwój z myślą o dobrym przygotowaniu ich do życia, do podejmowania aktywności i samodzielności działań. Kształtuje postawy patriotyzmu oraz poszanowania godności drugiego człowieka.

W naszej placówce działa Szkolny Klub Wolontariatu, który uczy wrażliwości na potrzeby innych.

W roku 2009 powstała w Gimnazjum drużyna Harcerska, kultywująca tradycje bliskie patronowi szkoły i jego pokoleniu.

Ważną misją szkoły są działania profilaktyczne, w ramach których organizowane są szkolne imprezy, koncerty dla młodzieży, spotkania z terapeutami oraz wycieczki.

Święta narodowe to okazja do poszerzania wśród młodzieży wiedzy o historii przodków. Uroczyste apele, koncerty, festiwale odbywają się z okazji: Święta Niepodległości, Uchwalenia Konstytucji 3 - go Maja, Dnia Patrona.

Ważnym elementem edukacji jest przygotowanie do wyboru zwodu. Służą temu lekcje z doradcą zawodowym oraz wycieczki zawodoznawcze.

 

4. Nasze sukcesy w roku szkolnym 2014/2015.

 finalista etapu wojewódzkiego konkursu historycznego
 2 laureatki konkursów recytatorskich "Kreować Głosem" i "Mały konkurs recytatorski"
 laureatka konkursu plastycznego na poziomie wojewódzkim "Maskotka Policyjna"

W roku szkolnym 2015/16 do 11 oddziałów Gimnazjum uczęszcza 236 uczniów.

 

Opublikowane przez: Magdalena Cieślak | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:21:31.
Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:21:31
Opublikowane przez: Magdalena Cieślak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu