kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z działalności drużyny harcerskiej

Drużyna harcerska „Młode Wilki” działająca przy Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w roku szkolnym 2015/2016 podjęła szereg działań w oparciu o Prawo Harcerskie. Podczas zbiórek harcerze doskonalili pracę i służbę w zastępach, nauczyli się wielu piosenek i pląsów, pogłębiali wiedzę o harcerstwie, poznali techniki harcerskie, zdobywali sprawności harcerskie, uczyli się zasad pierwszej pomocy, oraz terenoznawstwa. Dzięki zbiórkom, które odbywały się również w terenie harcerze poprawili własną samoocenę i wzmocnili wiarę w siebie. Pracując na rzecz szkoły uczestniczyli w : sprzedaży zniczy przed dniem Wszystkich Świętych, przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju, apelu z okazji Dnia Patrona, 10 - leciu Gimnazjum w Wisznicach oraz w konkursie turystyczno – krajoznawczym „Nasz Region” w którym zajęli II miejsce. Ponadto w ramach integracji z innymi drużynami harcerze uczestniczyli w rajdach: Harcerski Start – inauguracja harcerskiego roku szkolnego 2015/2016, Wigilia harcerska „Wigilia z harcerską lilijką”, „Tajemnicza Przygoda z Sherlockiem Halsem” 8 – 10. 04. 2016 w Przedmieściu Dalszym.

 

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu w roku szkolnym 2015/2016 roku liczył 35 wolontariuszy, w większości byli to uczniowie klas trzecich. Opiekunami byli: Jolanta Sajnóg, Marzena Malec i Anna Łepecka.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów
i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży gimnazjum zostało zrealizowane poprzez pomysł na samodzielne wykonanie ozdób i kart Bożonarodzeniowych. Wolontariusze pukali do drzwi miejscowych instytucji i spotkali się z życzliwym przyjęciem ze strony pracowników, którzy hojnie wrzucali pieniążki do puszek.
Podobną akcję członkowie klubu przeprowadzili przed Wielkanocą. Ponadto wykonali własnoręcznie na zajęciach techniki i sztuki przepiękne stroiki i pisanki, które wystawili
i sprzedali podczas kiermaszu Wielkanocnego w Lipskim Centrum Kultury. Zebrane fundusze przeznaczono na pomoc dwuletniej Nikoli chorej na ostrą białaczkę szpikową oraz dla potrzebujących uczniów naszej szkoły w formie dofinansowania do wycieczek klasowych, wyjść do kina i na spektakle teatralne .

W ramach kontynuacji współpracy z Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, przez cały rok szkolny zbieraliśmy plastikowe nakrętki. We wrześniu ogłosiliśmy konkurs międzyklasowy ,,Wkręć się w pomaganie”. Młodzież bardzo mocno zaangażowała się w pomoc ciężko chorym dzieciom i uzbierała ok. 200 kg plastikowych nakrętek.
W listopadzie pod pieczą opiekunów, wolontariusze uporządkowali opuszczone groby na Cmentarzu Parafialnym w Lipsku.
Wolontariusze zorganizowali Akcję Mikołajkową dla uczniów i pracowników szkoły. Przygotowali dla każdego niespodziankę w postaci słodkości. Bardziej niegrzeczni otrzymali również przyozdobione rózgi. Akcja dobrze była przyjęta przez całą społeczność szkolną.
Członkowie SZKW brali udział w „Banku żywności”, gdzie prowadzili zbiórkę żywności
w sklepach Lewiatan, Biedronka i Tesco. Nasi Wolontariusze zebrali dużą ilość produktów, które później były przekazane najuboższym rodzinom naszej gminy oraz rodzinom dzieci naszego gimnazjum.
Nowy rok rozpoczął się pracowicie, gdyż wolontariusze naszego klubu zaangażowali się w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie podczas gali wielkiego finału kwestowali na ulicach miasta i mimo złej aury zebrali dużą ilość pieniędzy tj. 2455,15 zł.
W styczniu wolontariusze wraz z nauczycielami, rodzicami, policją i redaktorem lokalnego radia zaprezentowali społeczności szkolnej reportaż profilaktyczny, który dotyczył agresji i przemocy wśród młodzieży i był wzorowany na znanym programie telewizyjnym „Pod napięciem”.
Podsumowując miniony rok, trzeba stwierdzić, że był owocny w działaniach.
Nastolatkowie wielokrotnie wykazali się pomysłowością i chęcią niesienia pomocy innym.
W ramach podziękowań za tak ciężką pracę i zaangażowanie wolontariusze pojechali na wycieczkę do parku linowego w Skarbce.

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego 

W roku szkolnym 2015/2016 funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego pełniła Julia Cieślak a funkcję zastępcy sprawowała Milena Pałka. Celem działalności SU jest tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania, rozwijanie inicjatywy samorządowej w działaniu na rzecz szkoły.
SU zorganizował następujące akcje:
1. Apele informacyjne
2. Wybory SU (prezentacja kandydatów, głosowanie, komisyjne podliczanie głosów, ogłaszanie wyników, wręczanie aktów nadania pełnienia funkcji w SU)
3. Coroczne wysyłanie życzeń dla emerytowanych nauczycieli z okazji Świąt bożego Narodzenia oraz Wielkanocy)
4. Organizowanie dyskotek szkolnych
5. Konkurs tańca podczas dyskoteki andrzejkowej
6. Całoroczna akcja „Niepytany Numerek” – losowanie numeru, który będzie zwolniony z odpowiedzi ustnych oraz niezapowiedzianych kartkówek
7. Udział w akcji „Góra Grosza” - konkurs na najefektywniejsze zbieranie funduszy
8. Poczta walentynkowa
9. Zbiórka makulatury na rzecz fundacji Przyjazny Świat Dziecka
10. Aktualizacja tablicy SU
11. Życzenia dla nauczycieli oraz pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Bożego Narodzenia, Wielkanocy

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawowały: Olga Majewska, Monika Pawelec, Urszula Brzeźnicka.

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Cieślak | Data wprowadzenia: 2016-09-08 09:46:31 | Data modyfikacji: 2016-09-20 14:36:16.
Data wprowadzenia: 2016-09-08 09:46:31
Data modyfikacji: 2016-09-20 14:36:16
Opublikowane przez: Magdalena Cieślak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu