kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Budżet

Budżet

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy w tym ustawa o finansach publicznych i zarządzenie Ministra Finansów z dn. 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Plan Finansowy wydatków szkoły na rok 2016, kwota ta jest przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi
- fundusz premiowy
- nagrody jubileuszowe i odprawy
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- wydatki na funkcjonowanie szkoły,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup żywności,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- pomoc materialna dla uczniów,
- pozostałe działalności.

 

Opublikowane przez: PKK - Imię PKK - Nazwisko | Autor: Aneta Wróblewska | Data wprowadzenia: 2016-09-08 13:57:46.
Budżet

Budżet Przedszkola na 2016r - 222.801,00 zł.

 

Opublikowane przez: PKK - Imię PKK - Nazwisko | Autor: Aneta Wróblewska | Data wprowadzenia: 2016-09-15 13:52:09.
Data wprowadzenia: 2016-09-15 13:52:09
Autor: Aneta Wróblewska
Opublikowane przez: PKK - Imię PKK - Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu