kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Rejestry

Rejestry

Rejestry i ewidencje w Zespole Placówek Oświatowych - Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych.
Udostępnianie ich następuje na wniosek zainteresowanych i uprawnionych osób i instytucji w sekretariacie szkoły.

Prowadzi się nastepujuące rejestry i ewidencje:

1. Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej.

2. Rejestr kart rowerowych.

3. Rejestr wydanych delegacji.

4. Rejestr druków ścisłego zarachowania.

5. Rejestr legitymacji szkolnych.

6. Rejestr wypadków.

7. Księgi arkuszy ocen.

8. Rejestr świadectw.

9. Ewidencja osobowa pracowników.

10. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

11. Rejestr pieczęci urzędowych i stempli.

12. Rejestr zamówień publicznych.

13. Rejestr kontroli.

14. Dzienniki lekcyjne.

15. Dzienniki biblioteki szkolnej.

16. Dzienniki logopedy i pedagoga szkolnego.

17. Dzienniki pracy świetlicy.

18. Dzienniki zajęć korekcyjno - kompenascyjynch, wyrówanawczych.

19. Księga ewidencji uczniów.

20. Księga uczniów.

21. Księga zastępstw.

22. Księga protokołóów Rady Pedagogicznej.

23. Księga zarządzeń.

24. Kartoteka czytelników.

25. Rejestr wydanych kart rowerowych.

26. Rejestr wypadków uczniów.

27. Rejestr wniosków, akt, zaświadczeń,pProtokoły Komisji Kwalifikacyjnej na wyższe stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

28. Rejestr badań i przeglądów technicznych, budowlanych obiektów i urządzeń placówki.

29. Karty ewidencji czasu pracy pracowników.

30. Listy obecności pracowników szkoły.

31. Archiwum. Tu przechowywane są dokumenty z poprzednich lat działalności szkoły, takie jak np. akta osobowe byłych pracowników, arkusze ocen absolwentów, rejestry wydanych legitymacji, rejestry druków ścisłego zarachowania, rejestry wydanych zaświadczeń, rejestry świadectw, księgi uczniów, księgi absolwentów, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, Dzienniki Ustaw, sprawozdania finansowe, plany finansowe, dowody księgowe, listy płac.

 

Opublikowane przez: PKK - Imię PKK - Nazwisko | Autor: Aneta Wróblewska | Data wprowadzenia: 2016-09-08 13:17:06.
Data wprowadzenia: 2016-09-08 13:17:06
Autor: Aneta Wróblewska
Opublikowane przez: PKK - Imię PKK - Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu